Friday, April 07, 2006

Lektoriranje - vrste lektoriranja

Lektoriranje lahko razdelimo na tri glavne skupine:

1. Primerjalno
2. Vsebinsko
3. Lektoriranje formata

V naslednjih nekaj postih bom nekaj več povedal o posameznih vrstah lektoriranja.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home