Thursday, May 11, 2006

Nasveti za lekturo besedil - dvanajsti del

Vsak izmed nas ima ure oziroma del dneva, ko je njegova koncentracija na najvišjem nivoju. Če imate opravka z zelo zahtevnim besedilom ali pa gre za lektoriranje zelo pomembnega besedila, je koristno, da si delo organizirate tako, da opravite lektoriranje tega besedila v tistem delu dneva oziroma časovnem oknu, v katerem je vaša koncentracija na najvišjem nivoju.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home