Saturday, July 01, 2006

Imena krajev

Ker so imena krajev v tujem jeziku in slovenskem jeziku oboja (v svojem jeziku) pravilna, se pogosto spregleda napake ko imamo opravka s prevedenim besedilom, z morebitnim problemom na tem področju. Zato se osredotočite tudi na iskanje napak v imenu tujih krajev.

1 Comments:

At 2:28 AM, Blogger Lektorica said...

Pozdravljen, lektor!

V dveh povedih si naredil dve večji napaki.
(... se pogosto spregledajo napake, ko ...)
Pri trpnem načinu, izraženem s SE, imamo opravka z osebkovo besedo, ne s predmetom. Poleg tega si pozabil na vejico.

 

Post a Comment

<< Home