Saturday, December 01, 2007

Lektoriranje različnih dokumentov

Glede na vrsto dokumenta, ki je predmet lektoriranja je mogoče lektoriranje deliti na naslednje tipe oziroma skupine:

- lektoriranje dokumentov s področja financ, kot so npr. letna poročila, ki je tipično sezonski posel
- lektoriranje besedil s področja medicine oziroma farmacije, kot so npr. lektoriranje receptov za zdravila
- lekture dokumentov, ki so pravne narave, kot so npr. pogodbe
- lekture besedil s področja tehničnih ved, kot so npr. navodila za uporabo naprav
- lektoriranje besedil s področja leposlovja, kot so npr. leposlovne knjige
- lektoriranje diplomskih nalog
- lektoriranje magistrskih nalog
- lekture spletnih portalov oziroma strani, kot je npr. spletna prezentacija podjetja
- lektoriranje šolskih učnih knjig
- lekture strokovnih dokumentov
- lektoriranje besedil s področja medijev, kot npr. lektura revijskih publikacij ali podnapisov televizijskih filmov
- lektura s področja marketinga, kot so npr. reklamna sporočila

Tuesday, February 13, 2007

Spremembe v pravopisnih pravilih - koristno za lektoriranje in prevajanje

Na spletni strani

http://www.zrc-sazu.si/pravopis/

najdete najnovejše spremembe v pravopisnih pravilih in sicer razlike med 5. in 6. izdajo.

Saturday, December 16, 2006

Lektoriranje specifičnih delov besedila

Svoje lektoriranje lahko izboljšate tudi tako, da specifične dele besedila (podnapisi pod slikami, kazalo, ....) lektorirate ločeno od lektoriranja ostalega dela besedila.

Tuesday, November 14, 2006

Lektoriranje - segmentacija napak

Za izboljšanje kakovosti lektoriranje je koristno segmentirati svoje najpogostejše napake v podobne skupine, na katere ste potem pri lektoriranju posebej pozorni.

Sunday, October 29, 2006

Pomembnost lektoriranja pri prevajanju

Pri prevodih je pogosto koristno, da potem ko besedilo prevede prevajalec, da ga lektorira še lektor.

Wednesday, October 11, 2006

Prispevek kolega/ice pri lektoriranju

Če imate možnost, lahko za preverjanje vašega lektoriranja prosite tudi koga drugega, naj vam najde stavke, ki niso povsem jasni oziroma napake.

Monday, October 02, 2006

Koristna stran za prevajanje

Za prevajanje angleščine oziroma v pomoč pri tem prevajalci pogosto uporabljajo webster-jevo spletno stran:
http://www.m-w.com/