Thursday, August 10, 2006

Težko berljiv tekst

Če imate opravka z lektoriranjem teksta, ki je v nenavadni obliki ali v težko berljivi ali premali pisavi si lahko pomagate tako, da tekst povečate na fotokopirnem stroju. Če ga imate v elektronski obliki, ga najprej sprintajte in nato povečajte.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home