Sunday, August 20, 2006

Varnostna kopija besedila

Potem, ko ste besedilo zlektorirali je zelo koristno shraniti eno kopijo končne verzije, bodisi v elektronski ali pisni obliki (v tem primeru jo fotokopirajte), za primer, da se kaj izgubi ali za primer, da se pojavijo kakšne nejasnosti s strani naročnika.

1 Comments:

At 2:38 AM, Blogger Lektorica said...

Mogoče bolje tako:

Ko besedilo zlektorirate, je zelo koristno, da shranite eno kopijo končne različice bodisi v elektronski ali pisni obliki (v tem primeru jo fotokopirajte). To vam bo pomagalo, če se bo kaj izgubilo ali če vas bo naročnik želel kaj vprašati o lekturi.

 

Post a Comment

<< Home