Friday, May 26, 2006

Nasveti za lekturo besedil - 18. del

Vzemite si redne predahe oziroma odmore, zlasti ko lektoriranje poteka v poznem času ali ko ste dodatno utrujeni. Pavzo naredite, tako ko opazite, da vam upada koncentracija ali niste več povsem zbrani.

Nasveti za lekturo besedil - 18. del

Vzemite si redne predahe med lektoriranje besedil, zlasti takoj ko opazite, da vam upada koncentracija in pozornost.

Friday, May 19, 2006

Nasveti za lekturo besedil - 17. del

Ko se lotite lektoriranje besedil, se ga lotite s tempom, ki vam ustreza. Se pravi, ne prehitro, pa tudi ne prepočasi.

Sunday, May 14, 2006

Nasveti za lektoriranje besedil - šestnajsti del

Pomagajte si pri lektoriranju tudi tako, da ste vseskozi "opremljeni" z ustreznimi pripomočki - slovarji, pravopisom,....

Nasveti za lektoriranje besedil - petnajsti del

Vaše lektoriranje besedil lahko izboljšate tudi tako, da besedilo, preden ga začnete lektorirati najprej preberete. Potem, ko boste na ta način seznanjeni z vsebino in pomenom besedila, vam bodo misli manj uhajale v to sfero in boste bolj skoncentrirani na samo lektoriranje.

Friday, May 12, 2006

Nasveti za lektoriranje besedil - štirinajsti del

V okviru metode, ko preverjate besedilo s koncentracijo na en element je zanj smiselno število kot posebni razred. Se pravi, posebej preverite vsa števila: navadna, v valuti, datume, procente,....

Nasveti za lektoriranje besedil - trinajsti del

Pogosto se zgodi, da zaključujete lektorirano besedilo tik pred rokom in v teh trenutkih je pomembno, da se vam ne pripeti kakšna nerodna napaka, npr. da pošljete naročniku eno izmed starih verzij lektoriranega besedila. Rešitev: označujte vsa besedila oziroma strani z ustreznimi oznakami.

Thursday, May 11, 2006

Nasveti za lekturo besedil - dvanajsti del

Vsak izmed nas ima ure oziroma del dneva, ko je njegova koncentracija na najvišjem nivoju. Če imate opravka z zelo zahtevnim besedilom ali pa gre za lektoriranje zelo pomembnega besedila, je koristno, da si delo organizirate tako, da opravite lektoriranje tega besedila v tistem delu dneva oziroma časovnem oknu, v katerem je vaša koncentracija na najvišjem nivoju.

Nasveti za lekturo besedil - enajsti del

Ena izmed metod, ki prispeva k povečani verjetnosti, da boste našli napake oziroma izbojšali svoje lektoriranje je da naredite besedilo lažje berljivo. Spremenite razmike med vrsticami v dvojne razmike preden besedilo natisnete in zagotovili si boste lažje branje in lažje odkrivanje morebitnih napak ali pomanjkljivosti teksta.

Sunday, May 07, 2006

Nasveti za lekturo besedil - deseti del

Če za to obstaja možnost, dajte besedilo tudi v pregled nekomu drugemu, zlasti če gre pri besedilu za vaš lastni tekst.

Nasveti za lekturo besedil - deveti del

V enem prejšnjih prispevkov smo govorili o tem, da je koristno lektorirati po eno vrsto napake naenkrat. V tem prispevku dodajamo en možen, enostaven način klasifikacije možnih napak v ta namen:
  • napačno črkovanje
  • manjkajoče besede
  • postavitev vejic
  • napačno ali nekonsistentno formatiranje
  • nejasnost
  • možnost zamenjave pomena besed
  • nekonsistentnost....

Nasveti za lekturo besedil - osmi del

V primeru, da imate opravka s spletnim besedilom lektorirajte besedilo na različnih računalniških platformah oziroma v različnih spletnih brskalnikih. Ob Internet Explorerju je v zadnjem obdobju porasla tudi popularnost spletnega brskalnika Firefox, zato je smiselno lektoriranje izvesti tudi v okviru slednjega.

Saturday, May 06, 2006

Nasveti za lektoriranje besedil - sedmi del

Če besedilo vsebuje povzetek ali kazalo, izvedite lektoriranje ločeno od preostalega teksta.

Ob zaključku lektorirajte besedilo še v tiskani obliki. S tem boste povečali verjetnost, da boste opazili tudi kakšno napako, ki ste jo izpustili ob branju oziroma lektoriranju besedila na ekranu računalnika.

Nasveti za lekturo besedil - šesti del

Kategorizirajte dele besedila med manj in bolj pomembne ter najpomembnejše lektorirajte posebej. Prav najbolj opazni deli teksta so namreč pogosto spregledani oziroma so predmet napak, tipični takšni primer so naslovi besedil.

Wednesday, May 03, 2006

Nasveti za lekturo besedil - peti del

Za zvišanje učinkovitosti lektoriranja na eni in zmanjšanja verjetnosti napak na drugi strani je smiselna tudi uporaba naslednje metode: lektorirajte besedilo za eno vrsto napak naenkrat.
Če je npr. postavitev vejic ena vaših najpogostejših težav, potem pojdite skozi besedilo in preverjajte le ta problem. Podobno potem ponovite z vsemi ostalimi vrstami napak.

Nasveti za lekturo besedil - četrti del

Eden izmed zanimivejših nasvetov se tiče načina, kako lektorja privesti do tega, da se skoncentrira na ključne elemente z vidika lektoriranja in ne na pomen besedila. Eden izmed kreativnejših načinov za dosego tega je, da lektorirate besedilo od zadnjega stavka navzgor.