Monday, July 31, 2006

Kadar imate opravka z zelo zahtevnim dokumentom

Če imate opravka z zelo zahtevnim dokumentom, je smiselno, da med lektoriranjem naredite en dan pavze, ko se ne ukvarjate z njim. Če je pri dokumentu obenem šlo tudi za prevajanje, je to še dodatno smiselno.

Thursday, July 20, 2006

Lektoriranje pomembnih dokumentov

Za lektoriranje zelo pomembnih dokumentov ali če ste za dokument pred lektoriranjem izvedli prevajanje, je koristno uporabiti tristopenjski pristop:
Hiter pregled: preberite na hitro, korektirajte največje in najbolj vidne napake
Druga faza: preverjajte pomen, stavčno strukturo, celotno koherentnost.
Zaključna faza: preverjajte vsako besedo, napačna črkovanja, ....

Sunday, July 09, 2006

Tujke

Tudi tujke znajo včasih povzročiti probleme, zato je smiselno, da tudi te uvrstite v kategorijo besed, ki si jih posebej označite ob prvem branju, za kasnejši podrobnejši pregled (če ocenite, da je to potrebno).

Saturday, July 01, 2006

Imena krajev

Ker so imena krajev v tujem jeziku in slovenskem jeziku oboja (v svojem jeziku) pravilna, se pogosto spregleda napake ko imamo opravka s prevedenim besedilom, z morebitnim problemom na tem področju. Zato se osredotočite tudi na iskanje napak v imenu tujih krajev.