Tuesday, August 29, 2006

Lažje lektoriranje

Še en način da si olajšamo lektoriranje oziroma tudi prevajanje je, da si tekst sprintamo na barvni papir.

Sunday, August 20, 2006

Varnostna kopija besedila

Potem, ko ste besedilo zlektorirali je zelo koristno shraniti eno kopijo končne verzije, bodisi v elektronski ali pisni obliki (v tem primeru jo fotokopirajte), za primer, da se kaj izgubi ali za primer, da se pojavijo kakšne nejasnosti s strani naročnika.

Thursday, August 10, 2006

Težko berljiv tekst

Če imate opravka z lektoriranjem teksta, ki je v nenavadni obliki ali v težko berljivi ali premali pisavi si lahko pomagate tako, da tekst povečate na fotokopirnem stroju. Če ga imate v elektronski obliki, ga najprej sprintajte in nato povečajte.