Tuesday, September 19, 2006

Koristni pripomoček za lektoriranje in prevajanje

Koristni pripomoček za lektoriranje in prevajanje je slovar slovenskega knjižnega jezika. V ta namen vam koristi naslednja spletna stran:
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html

Wednesday, September 06, 2006

Lektoriranje in prevajanje takrat ko ste najbolj pozorni

Če delate lektoriranje ali prevajanje težjega teksta, ga je koristno opraviti v tistem delu dneva, ko ste najbolj pozorni.