Tuesday, November 14, 2006

Lektoriranje - segmentacija napak

Za izboljšanje kakovosti lektoriranje je koristno segmentirati svoje najpogostejše napake v podobne skupine, na katere ste potem pri lektoriranju posebej pozorni.