Tuesday, February 13, 2007

Spremembe v pravopisnih pravilih - koristno za lektoriranje in prevajanje

Na spletni strani

http://www.zrc-sazu.si/pravopis/

najdete najnovejše spremembe v pravopisnih pravilih in sicer razlike med 5. in 6. izdajo.