Saturday, December 01, 2007

Lektoriranje različnih dokumentov

Glede na vrsto dokumenta, ki je predmet lektoriranja je mogoče lektoriranje deliti na naslednje tipe oziroma skupine:

- lektoriranje dokumentov s področja financ, kot so npr. letna poročila, ki je tipično sezonski posel
- lektoriranje besedil s področja medicine oziroma farmacije, kot so npr. lektoriranje receptov za zdravila
- lekture dokumentov, ki so pravne narave, kot so npr. pogodbe
- lekture besedil s področja tehničnih ved, kot so npr. navodila za uporabo naprav
- lektoriranje besedil s področja leposlovja, kot so npr. leposlovne knjige
- lektoriranje diplomskih nalog
- lektoriranje magistrskih nalog
- lekture spletnih portalov oziroma strani, kot je npr. spletna prezentacija podjetja
- lektoriranje šolskih učnih knjig
- lekture strokovnih dokumentov
- lektoriranje besedil s področja medijev, kot npr. lektura revijskih publikacij ali podnapisov televizijskih filmov
- lektura s področja marketinga, kot so npr. reklamna sporočila